ANKIETA SATYSFAKCJI UCZESTNIKA FESTIWALU RESTAURANT WEEK W RESTAURACJI WOLNA EUROPA

Bardzo prosimy o określenie stopnia satysfakcji z uczestnictwa w Restaurant Week w Restauracji Wolna Europa.

 

 1. Czy Pan/Pani poleciłaby skorzystanie z oferty w ramach Restaurant Week w naszej  restauracji swojej rodzinie lub znajomym?

Tak/ Nie

 1. Czy Pan/Pani zorganizowałaby w naszej restauracji przyjęcie okolicznościowe/imprezę grupową

Tak/Nie

 

Adres email………………………………

 

Wśród Gości, którzy wezmą udział w ankiecie zostanie rozlosowanych 10 dwuosobowych zaproszeń na kolację w restauracji Wolna Europa obejmujących menu oferowane w Restauracji Wolna Europa w ramach Chef’s Menu Restaurant Club. O fakcie wylosowania zaproszenia zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową na adres wskazany w ankiecie. Zaproszenie może zostać wykorzystane w terminie do 30 czerwca 2022 roku po uprzednim potwierdzeniu dostępności miejsca w wybranym przez Państwa terminie. Rezerwacji należy dokonać na adres mailowy: restauracjawe@gmail.com.

 

Udział w ankiecie oraz podanie adresu poczty elektronicznej ma charakter dobrowolny. Wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej może być wykorzystany przez Restaurację Wolna Europa w celach obejmujących promocję oferty Restauracji i nie będzie przekazywany jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym ani osobom trzecim

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

Informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej podanego w dobrowolnej ankiecie satysfakcji jest Hotrest Sp. z o.o., Warszawa 02-622, ul. Antoniego Malczewskiego 56 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:521 35 32 284 
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 • inspektorem danych  osobowych  u  Administratora  jest p. Adrianna Fortuna, e-mail: a.fortuna.wolnaeuropa@gmail.com
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej przetwarzane będą wyłącznie w celu promocji oferty Restauracji i nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • W każdym czasie posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.